Integritetspolicy

Personuppgifter

Netlas Solutions värnar om din/er personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina/era personuppgifter på bästa sätt i enlighet med rådande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna integritetspolicy redogör för vilken slags information Netlas Solutions samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Netlas Solutions webbplats, i samband med utskickad information eller annan kontakt samtycker du/ni till att vi behandlar dina/era personuppgifter i enlighet med texten nedan.

Netlas Solutions AB orgnr. 556891-7917, Stora Backa 210, 311 62 Ullared är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter som vi behandlar

Netlas Solutions AB kommer att behandla de personuppgifter som du/ni lämnar eller har lämnat till oss med syftet att administrera de eventuella avtal för har emellan oss samt för att kunna administrera eventuell fakturering och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Netlas Solutions behandlar följande personuppgifter:

  • För- och efternamn
  • Företag
  • E-postadress
  • Telefonnummer

Hur vi använder dina personuppgifter

De insamlade personuppgifterna kan komma att användas för nyhetsbrev . Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via webbsida. Du kan när som helst kontakta oss för att avsluta all sådan marknadsföring riktad till dig som kund.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Om du samtycker till att vara registrerad kund/medlem hos Netlas Solutions sparar vi dina uppgifter tills du själv avregistrerar dig – detta kan du göra när som helst. Om du inte har registrerat dig som kund/medlem sparar vi dina kunduppgifter så länge det krävs, detta så att vi kan fullfölja våra åtaganden gentemot dig, exempelvis vad gäller avtalstid samt leveransåtagande.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att få besked om vilka av dina personuppgifter som behandlas, oavsett hur dessa har samlats in. Du kan få tillgång till denna information genom att skicka en begäran till oss. Denna begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in per post – underskriven av dig personligen. Begäran skickas till den fysiska adress som anges på Webbplatsen och kan alltså inte skickas per e-post.

Vi vill försäkra oss om att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av dina lämnade uppgifter förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, ditt namn, mm. kan du uppdatera dessa genom att skicka ett e-postmeddelande till oss. Du kan när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Om du har motsatt dig direkt marknadsföring så kommer dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Du kan välja att begränsa återkallelsen så att den endast avser delar av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Ändringar i Integritetspolicyn

Netlas Solutions förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.

Senast ändrad 27 april 2021

Kontakt

Har ni några frågor eller vill bli kontaktad för offert?

Email
niklas.pull@netlas.se
Telefon
+46(0)739 95 43 11